Medicínské překlady a produktové překlady

Medicínské a produktové překlady, spolu hodně souvisí. Jsou vypracovány výhradně lékařem. Lékař pracuje na překladu lékařských zpráv anebo zpracovává obory mimo klinickou praxi, tj. překlady vědecké anebo texty z lékařského / farmaceutického marketingu + překlady z oblasti medicínské techniky.

Překlady textů k produktům, mohou pak být striktně z oblasti medicínského mainstream anebo či texty vážící se k doplňkům stavy či tématům z alternativní medicíny.

LÉKAŘSKÁ PRÁCE MÁ TEDY NÁSLEDUJÍCÍ DĚLENÍ:

Překlad lékařských zpráv.
Syntézy a výklad lékařských zpráv (veterinární medicína / humánní medicína / psychologie - psychiatrie).
Texty z farmacie / katalogy / letáky.
Vědecké texty / články / výzkum / experimenty / tiskové zprávy.
Certifikáty o shodě.
Texty z alternativní medicíny nebo texty, které se jako alternativa prezentují.
Texty k produktům z oblasti doplňků stavy a wellness.
Termíny dodání překladů pak zpravidla řešíme dle parametrů:

  1. náročnost
  2. čas
  3. rozsah
  4. směr jazyka / dvoj – trojjazyčnost

(texty při převodu z jednoho, do cizího jazyka, mohou nerodilému lékaři zabrat více času), ale na odbornost toto nemusí mít vliv. Odbornost v oblasti lékařských témat – je čistě dána a vyžadována. Nikdy nenasazujeme na lékařský text – nelékaře.

Texty z oblasti psychologie a psychiatrie, překládají stejně jmenovaní odborníci. Fyzikální medicína, pak lékaři z různých oborů / lékaři posudkoví.

Krátké lékařské zprávy, dodáváme za 1-2 pracovní dny. O něco delší lékařské zprávy, pak za 3-5 dnů. Nejdelší lékařské celky v řádu desítek až stovek normovaných stran, cca v řádu týdnů, nebo v případě 2000 normovaných stran, dostáváme od klientů cca 6 týdnů na práci při současném nasazení celého týmu překládajících lékařů.